top of page

Detta är ett stycke. Klicka på "Redigera text" eller dubbelklicka på textrutan för att börja redigera innehållet och se till att lägga till relevant information eller information som du vill dela med dina besökare.

KrisKum_0033_edited.jpg

EVENEMANG

Idag ser modern vetenskap hela existensen som olika vibrationsnivåer. Ljud håller universum i balans. Ljud är ljusets moder. Genom att lyssna eller sjunga mantra kan du gå från mörker till ljus, från negativitet till positivitet, från dualitet till gudomlighet. Det är bara genom att bemästra ett mantra som vi går från det subtila till det oändliga. Om du använder dem på ett visst sätt blir de en nyckel för att öppna upp en annan dimension av liv och upplevelse inom dig.

ANSLUTA
ANSLUTA
09 juni 2021 17:30
Stockholm
bottom of page